loading

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Tesislerde gerilim seviyesi yükseldikçe (1kV, 3kV, 6kV, 24kV, 36kV) işletmelerin şartlarına bağlı olarak can, mal ve enerji güvenliği belirli bir risk altındadır. Günümüzde bu riski minimum seviyede tutmak için tesislerin elektriksel kontrolleri rutin bir şekilde takip edilmesi, test ve bakımlar yapılması, işletmenin enerjiyi verimli kullanabilmesi ve enerji sarfiyatlarının minimum seviyede olması zaruri bir ihtiyaçtır.

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere "Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu" denir.

Özcan Mühendislik olarak İşletme Sorumluluğu Hizmetimizi (EMO onaylı) müşterilerimize sunmaya devam etmekteyiz.

Bakım, Servis ve Arıza Hizmetleri

Bir tesiste elektromekanik sistemlerin yatırım maliyeti oldukça büyüktür, ancak tesis işletmeye alındıktan sonra sistemlerin uzun yıllar arıza vermeden maksimum verimle, minimum maliyetle, ekonomik olarak çalışması için gerekli olan periyodik bakımlar çoğu zaman ihmal edilmektedir. Böylece, tesis kurulduktan belli bir işletme süresinden sonra arızalar baş göstermekte ve sadece arızayı gidermek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Çoğu zaman bakım yetersizliğinden dolayı tesiste oluşan plansız kesintiler verimliliğin azalmasına, tesisin zarara uğramasına ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Tüm bunlara; bakım-onarım faaliyetlerinin belirli bir disipline bağlı kalınmaması sonucu meydana gelen arızalara ait, malzeme ve servis fatura bedelleri eklendiğinde kayıp her zaman tesis yönetimlerinin planladığından fazla olmaktadır. Başta elektrik arıza olmak üzere, ekipman arızaları ve cihazlarda meydana gelebilecek problemler kaçınılmazdır.

İşletme ve bakımların bir program dahilinde yürütülmesi ile tesislerde elektrik, su, yakıt, yedek parça, iş gücünün kullanımı gibi kalemlerde çok büyük miktarlarda tasarruf yapılabilir. Elektrik arıza, bakım ve servis hizmetlerini müşterilerimize kesintisiz bir şekilde sunmaktayız.

Enerji Kimlik Belgesi Hazırlama

Firma olarak Enerji Kimlik Belgesi hazırlama hizmetlerimiz arasındadır. Enerji Kimlik Belgesi yani EKB, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir belge türüdür.

İhale Dosyası, Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri

Büyük ölçekli proje ve ihalelerde, ihale sürecini doğru planlama ve analiz maliyet hesabı için önem arz etmektedir. Aynı zamanda yapılacak işin gerçek maliyetini yakalamak, işin yapımı kadar önem arz etmektedir. Saha tecrübemiz ve 15 yılı aşkın taahhüt ve proje alanındaki birikimlerimiz bize bu alanda önemli bir birikim kazandırmıştır. İhale dosyası keşif ve maliyet hesapları, akabinde hakediş ve kesin hesap çalışmalarını hassasiyetle sürdürmekte olup, müşterilerimize bu konuda hizmet vermekteyiz.

Topraklama, Paratoner Test ve Ölçüm Hizmetleri

Topraklama ve Paratoner test ve ölçüm çalışmalarımız, yetkili mühendis ekibimiz ve teçhizatımız ile güvenilir şekilde raporlanarak müşterilerimize sunulmaktadır. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.